Vi produserer ost som har både kort og lang lagringstid; ost for ulike ganer.