Sommer åpent: Fra lørdag den 1. juli til og med søndag den 20.august, hver dag fra 12.00 til 16.00.